Σπούδασε στο κορυφαίο πανεπιστήμιο της νότιας Ευρώπης & απόκτησε σημαντικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά εργασίας!

* Το αρχικό τέλος εγγραφής καταβάλλεται από τη Γεν. Αντιπροσωπεία Ελλάδος και αφορά στους 200 πρώτους ενδιαφερόμενους