university.unic-greece

Μεταπτυχιακο εξ αποστασεως στη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξασφάλισε 1 από τις 100 υποτροφίες με όφελος έως 

14%!

Σπούδασε στο κορυφαίο πανεπιστήμιο της νότιας Ευρώπης & απόκτησε πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά εργασίας!

Χειμερινό εξάμηνο 2021-2022

Το μεταπτυχιακό είναι αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για εξειδίκευση στο
γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης σε θεωρητικό
και πρακτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, παρέχεται μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε λειτουργούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε άτομα που σκοπεύουν να απασχοληθούν στον τομέα αυτό (Δημόσια Υπηρεσία, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιοι Οργανισμοί και Φορείς).

Απόκτησε μεταπτυχιακό στη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξασφάλισε 1 από τις 100 υποτροφίες με όφελος έως 

14%!

Γιατί να επιλέξεις το πρόγραμμα

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη μίας οριζόντιας κουλτούρας μάθησης σε θέματα δημόσιας διοίκησης στην Κύπρο και την Ελλάδα. Τα μέλη του ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού έχουν επιστημονική εξιδίκευση και εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης που αφορούν τα δύο κράτη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση θεωρητικών υποδειγμάτων Δημόσιας Διοίκησης και την συστηματική εξέταση τους με τα μοντέλα και τις πρακτικές της Δημόσιας Διοίκησης στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Υπό το πρίσμα αυτό, αναδεικνύεται η φύση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι τομείς και οι υπηρεσίες συσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται, ενώ εντοπίζονται ζητήματα που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής με στόχο να παραχθεί πρακτική και εφαρμοζόμενη γνώση στην αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων και προκλήσεων.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στοχεύει σε μαθησιακά αποτελέσματα που θα καθιστούν τους απόφοιτους ικανούς να διαχειριστούν ένα σύνθετο πλέγμα γνώσεων για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων και προκλήσεων στο εργασιακό τους περιβάλλον. Ειδικότερα, τα μαθησιακά αποτελέσματα αποσκοπούν στην ενίσχυση της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης των φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως επίσης και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Κύριος σκοπός της διάρθρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι η διεύρυνση των υφιστάμενων γνώσεων των φοιτητών και η αξιοποίηση τους με πρακτικό και άμεσα εφαρμόσιμο τρόπο.

Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, αναμένεται:

Σκοπός & Στοιχεία Προγράμματος

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο πρώτος ειδικός στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο δεύτερος στόχος είναι η κατανόηση των προκλήσεων που δημιουργεί η συμμετοχή της Κύπρου και της Ελλαδας στην ΕΕ και η διάρθρωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης για τη Δημόσια Διοίκηση.Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να ενδιατρίψουν στην έρευνα και την εφαρμογή μοντέλων και πρακτικών Δημόσιας Διοίκησης τόσο σε γενικό όσο και σε ειδικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξειδικεύουν σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, έχοντας ως υπόβαθρο τη γνώση και την εμπειρία τους στηΔημόσια Διοίκηση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε χρονικό διάστημα το οποίο διαμορφώνεται από τον φοιτητή, ανάλογα με το πλήθος των μαθημάτων που επιλέγει να παρακολουθήσει το κάθε τετράμηνο και διαρκεί από ένα (1) έτος έως και τέσσερα (4) έτη.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Εκτός από την διδασκαλία στην αίθουσα, οι φοιτητές πρέπει να μελετούν το υλικό που θα αναρτάται στο intranet και να καλύπτουν σε εβδομαδιαία βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές, τα στοιχεία και το υλικό που θα τους υποδεικνύεται από τον διδάσκοντα καθ’ όλη τη διάρκεια του αντίστοιχου εξαμήνου.Οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνικές τηλεμάθησης και επικοινωνίας με τους φοιτητές και να κάνουν χρήση της πλατφόρμας που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Με τη διαδικασία αυτή, θα εξασφαλισθεί άμεση πρόσβαση σε ένα πλέγμα εναλλακτικών πηγών πληροφορίας και γνώσης που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης και θα αξιοποιηθούν παραδοσιακές έντυπες, όπως και ψηφιακές πηγές, πληροφόρησης και γνώσης.Με αυτό τον τρόπο καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση του διδακτικού υλικού και εξ αποστάσεως, επιτρέποντας τη συμμετοχή των φοιτητών που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές της Κύπρου ή ακόμα και στο εξωτερικό.Το ένα έτος πρακτικής άσκησης προσφέρεται άνευ διδάκτρων.

Απόκτησε μεταπτυχιακό στη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξασφάλισε 1 από τις 100 υποτροφίες με όφελος έως 

14%!

Γνώρισε το Νο1 Πανεπιστήμιο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη!

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Κύπρο, με περισσότερους από 12,000 φοιτητές από 70 και πλέον χώρες του κόσμου, οι οποίοι συνυπάρχουν σε ένα καινοτόμο και πολυεπίπεδο πλαίσιο μάθησης, αποτελεί τον ιδανικό χώρο για να χτίσεις το μέλλον σου! Με έδρα τη Λευκωσία, την πρωτεύουσα της χώρας, και παρουσία σε άλλες 20 πόλεις σε όλο τον κόσμο, το UNIC, καθοδηγείται από την επιδίωξη της αριστείας στη διδασκαλία και τη μάθηση, την καινοτομία, την έρευνα, την τεχνολογία, και ένα συνεχώς εξελισσόμενο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Κορυφαίες Διακρίσεις

>> Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας καθίσταται το πρώτο πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτυγχάνει την υψηλότερη βαθμολογία 5 αστέρων (QS Stars) στην Ηλεκτρονική Μάθηση/Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. (κλικ εδώ)

>> το QS World University Rankings, κατέταξε τα τελευταία δύο χρόνια το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στις θέσεις 106 και 91, στην Περιφέρεια Αναδυόμενης Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (EECA). (κλικ εδώ)

>> το Times Higher Education Impact Rankings  (ένα από τα κορυφαία συστήματα αξιολόγησης πανεπιστημίων) τοποθετεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην 42η θέση Παγκοσμίως , στη σημαντικότατη κατηγορία της Ποιοτικής Εκπαίδευσης και ανάμεσα στα κορυφαία 301-400 πανεπιστήμια παγκοσμίως με σημαντική ευρύτερη κοινωνική και οικονομική συνεισφορά.

Γνώρισε αλλα 30+ Μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως UNIC…

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ενημερώσου το πρόγραμμα σπουδών και τις υποτροφίες.

*Το αρχικό τέλος εγγραφής καταβάλλεται από τη Γεν. Αντιπροσωπεία Ελλάδος και αφορά τους 200 πρώτους ενδιαφερόμενους.

    * Συναινώ στο ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και οι συνεργάτες του μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου σχετικά με υπηρεσίες τους και να επεξεργαστούν για σκοπούς επικοινωνίας τα στοιχεία που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα να υποχωρήσω ανά πάσα στιγμή.